Flight Forum 2500 te Eindhoven: Promese

Promese logistics

Op het Flight Forum 2500 te Eindhoven ligt het ruim 20.000 m2 grote distributiecentrum met kantoren van Promese. Op 5 minuten afstand van de A2 en Eindhoven Airport.

Huurders zijn Promese, Securitas en Fast Forward Freight.

DRM is hier verantwoordelijk voor het commercieel en technisch beheer. In 2016 is onze afdeling Bouwmanagement verantwoordelijk geweest voor de ‘tailor-made’ verbouwing van het hele pand.

www.promese.eu